wat doen wij

Verbetering openbare ruimte

Samen met de gemeente Hulst werken wij aan de verbetering van de openbare ruimte, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk, veilig en comfortabel gebruik kan maken van de openbare ruimte, zonder daarbij gehinderd te worden door zijn / haar aandoening. 

Integrale toegankelijkheid

Ons uitgangspunt is integrale toegankelijkheid. Een integraal toegankelijke openbare ruimte is ontworpen voor iedereen. Of je loopt of in een rolstoel rijdt, of je nu goed of slecht ziet, dik of dun bent, groot of klein: er is rekening gehouden met alle mensen en die alleen de gemiddelde.

Lang niet altijd is de openbare ruimte goed ontworpen. Dat houdt in dat deze (achteraf) moet worden aangepast. Daarover zijn wij continu met de gemeente Hulst in gesprek.

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt? Een paar voorbeelden.

  •  Herbestrating van Grote Bagijnestraat: verwijderen van niveauverschillen en verbreden van vrije doorgang.
  • Verbetering van de wandelpaden over de Stadswallen, zodat iedereen (ook kinderwagengebruikers) hier kunnen wandelen.

  • Verbeteren van looproutes naar de kern van Hulst met trottoirverlagingen voorzien van witte noppentegels en de plaatsing van nieuwe, mooie zitbankjes.

  • Afbakening van de terrassen op de Grote Markt, zodat doorgang voor rolstoelers bewaard blijft.

  • Verbetering van het Vredeslaantje in Kloosterzande.

  • Realisatie van de toegankelijkheid van de Bierkaai met hellingbaan en lift.

  • Gratis parkeren met gehandicaptenparkeerkaart op gehandicaptenparkeerplaatsen
realisatie: TiDi Graphics