Werkgroep VN-verdrag Zeeuws-vlaanderen

Wat is de bedoeling van het VN-verdrag voor mensen met een beperking?

De bedoeling van het VN-verdrag is dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Het doel is het wegnemen van de achterstanden die mensen met een beperking hebben op volwaardige meedoen.

Het verdrag is een mensenrechtenverdrag. Het beschrijft de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte op gelijke behandeling en participatie. Om deze (mensen)rechten te realiseren moet de toegankelijkheid van werk, onderwijs, wonen, openbaar vervoer en dienstverlening in Nederland sterk verbeteren.

In het verdrag is ook vastgelegd dat mensen met een beperking actief betrokken moeten worden bij de uitvoering van het verdrag.

Drempelvrij Hulst is actief om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren.

Wij zijn in Hulst al jaren bezig met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het VN- verdag voor mensen met een beperking was voor ons samen met ons 20 jarig bestaan een startsein om met de andere gemeentes in Zeeuws-Vlaanderen een werkgroep te vormen. De werkgroep houd zich vooral bezig met de fysieke toegankelijkheid.

Werkgroep op locatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep VN- verdag voor mensen met een beperking wordt gevormd door:

  • 3 leden van platform Drempelvrij Hulst
  • 1 ambtenaar gemeente Hulst
  • 3 leden van Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen
  • 1 ambtenaren gemeente Terneuzen
  • 1 ambtenaar gemeente Sluis
  • 1 ervaringsdeskundige gemeente Sluis

 

 

 

 

 

 

 

realisatie: TiDi Graphics